Kamis, 21 Mei 1998

Kumpulan Kode Warna HTML

rgb(255,255,255) #FFFFFF white rgb(255,0,255) #FF00FF fuchsia rgb(245,255,250) #F5FFFA mintcream rgb(238,130,238) #EE82EE violet rgb(240,255,255) #F0FFFF azure rgb(218,112,214) #DA70D6 orchid rgb(240,255,240) #F0FFF0 honeydew rgb(186,85,211) #BA55D3 mediumorchid rgb(224,255,255) #E0FFFF lightcyan rgb(147,112,219) #9370DB mediumpurple rgb(240,248,255) #F0F8FF aliceblue rgb(138,43,226) #8A2BE2 blueviolet rgb(245,245,245) #F5F5F5 whitesmoke rgb(148,0,211) #9400D3 darkviolet rgb(248,248,255) #F8F8FF ghostwhite rgb(153,50,204) #9932CC darkorchid rgb(255,255,240) #FFFFF0 ivory rgb(139,0,139) #8B008B darkmagenta rgb(255,250,250) #FFFAFA snow rgb(128,0,128) #800080 purple rgb(255,250,240) #FFFAF0 floralwhite rgb(75,0,130) #4B0082 indigo rgb(255,245,238) #FFF5EE seashell rgb(72,61,139) #483D8B darkslateblue rgb(253,245,230) #FDF5E6 oldlace rgb(106,90,205) #6A5ACD slateblue rgb(255,240,245) #FFF0F5 lavenderblush rgb(123,104,238) #7B68EE mediumslateblue rgb(250,240,230) #FAF0E6 linen rgb(152,251,152) #98FB98 palegreen rgb(250,235,215) #FAEBD7 antiquewhite rgb(173,255,47) #ADFF2F greenyellow rgb(255,228,225) #FFE4E1 mistyrose rgb(127,255,0) #7FFF00 chartreuse rgb(255,192,203) #FFC0CB pink rgb(124,252,0) #7CFC00 lawngreen rgb(255,182,193) #FFB6C1 lightpink rgb(0,255,0) #00FF00 lime rgb(255,105,180) #FF69B4 hotpink rgb(0,255,127) #00FF7F springgreen rgb(255,20,147) #FF1493 deeppink rgb(0,250,154) #00FA9A mediumspringgreen rgb(219,112,147) #DB7093 palevioletred rgb(144,238,144) #90EE90 lightgreen rgb(188,143,143) #BC8F8F rosybrown rgb(50,205,50) #32CD32 limegreen rgb(199,21,133) #C71585 mediumvioletred rgb(60,179,113) #3CB371 mediumseagreen rgb(205,92,92) #CD5C5C indianred rgb(46,139,87) #2E8B57 seagreen rgb(240,128,128) #F08080 lightcoral rgb(34,139,34) #228B22 forestgreen rgb(255,160,122) #FFA07A lightsalmon rgb(0,128,0) #008000 green rgb(250,128,114) #FA8072 salmon rgb(0,100,0) #006400 darkgreen rgb(233,150,122) #E9967A darksalmon rgb(154,205,50) #9ACD32 yellowgreen rgb(220,20,60) #DC143C crimson rgb(107,142,35) #6B8E23 olivedrab rgb(255,248,220) #FFF8DC cornsilk rgb(128,128,0) #808000 olive rgb(255,235,205) #FFEBCD blanchedalmond rgb(85,107,47) #556B2F darkolivegreen rgb(255,228,196) #FFE4C4 bisque rgb(143,188,143) #8FBC8F darkseagreen rgb(255,222,173) #FFDEAD navajowhite rgb(102,205,170) #66CDAA mediumaquamarine rgb(245,222,179) #F5DEB3 wheat rgb(32,178,170) #20B2AA lightseagreen rgb(222,184,135) #DEB887 burlywood rgb(0,139,139) #008B8B darkcyan rgb(210,180,140) #D2B48C tan rgb(0,128,128) #008080 teal rgb(189,183,107) #BDB76B darkkhaki rgb(0,255,255) #00FFFF aqua rgb(218,165,32) #DAA520 goldenrod rgb(127,255,212) #7FFFD4 aquamarine rgb(184,134,11) #B8860B darkgoldenrod rgb(175,238,238) #AFEEEE paleturquoise rgb(205,133,63) #CD853F peru rgb(64,224,208) #40E0D0 turquoise rgb(210,105,30) #D2691E chocolate rgb(72,209,204) #48D1CC mediumturquoise rgb(160,82,45) #A0522D sienna rgb(0,206,209) #00CED1 darkturquoise rgb(165,42,42) #A52A2A brown rgb(95,158,160) #5F9EA0 cadetblue rgb(178,34,34) #B22222 firebrick rgb(70,130,180) #4682B4 steelblue rgb(139,69,19) #8B4513 saddlebrown rgb(176,196,222) #B0C4DE lightsteelblue rgb(139,0,0) #8B0000 darkred rgb(176,224,230) #B0E0E6 powderblue rgb(128,0,0) #800000 maroon rgb(173,216,230) #ADD8E6 lightblue rgb(250,164,96) #FAA460 sandybrown rgb(135,206,235) #87CEEB skyblue rgb(255,127,80) #FF7F50 coral rgb(135,206,250) #87CEFA lightskyblue rgb(255,99,71) #FF6347 tomato rgb(0,191,255) #00BFFF deepskyblue rgb(255,0,0) #FF0000 red rgb(30,144,255) #1E90FF dodgerblue rgb(255,69,0) #FF4500 orangered rgb(100,149,237) #6495ED cornflowerblue rgb(255,140,0) #FF8C00 darkorange rgb(65,105,225) #4169E1 royalblue rgb(255,165,0) #FFA500 orange rgb(0,0,255) #0000FF blue rgb(255,215,0) #FFD700 gold rgb(0,0,205) #0000CD mediumblue rgb(255,255,0) #FFFF00 yellow rgb(0,0,139) #00008B darkblue rgb(255,255,224) #FFFFE0 lightyellow rgb(0,0,128) #000080 navy rgb(255,250,205) #FFFACD lemonchiffon rgb(25,25,112) #191970 midnightblue rgb(250,250,210) #FAFAD2 lightgoldenrodyellow rgb(220,220,220) #DCDCDC gainsboro rgb(245,245,220) #F5F5DC beige rgb(211,211,211) #D3D3D3 lightgrey rgb(255,239,213) #FFEFD5 papayawhip rgb(192,192,192) #C0C0C0 silver rgb(255,228,181) #FFE4B5 moccasin rgb(169,169,169) #A9A9A9 darkgray rgb(255,218,185) #FFDAB9 peachpuff rgb(119,136,153) #778899 darkgray rgb(238,232,170) #EEE8AA palegoldenrod rgb(112,128,144) #708090 slategray rgb(240,230,140) #F0E68C khaki rgb(128,128,128) #808080 gray rgb(230,230,250) #E6E6FA lavender rgb(105,105,105) #696969 dimgray rgb(216,191,216) #D8BFD8 thistle rgb(47,79,79) #2F4F4F darkslategray rgb(221,160,221) #DDA0DD plum rgb(0,0,0) #000000 black

1 komentar so far

bagus sekali lisnya lengkap

Thx XD sudah berkunjung dan mau berkomentar :D
EmoticonEmoticon